• +381 19 558 003
  • Jabukovac

Jabukovac
 

 

 

 

       Selo Jabukovac, opština Negotin, nastalo je krajem 15. veka u senci Miroča i Velikog Grebena, na oko 20 km severozapadno od Negotina. Formirano nevoljom pridošlica sa Kosova, iz Prizrena, Jabukovac izrasta u jedno od najvećih naselja Timočke krajine, tako da je krajem 19. veka najveće naselje u Timočkoj krajini, posle Knjaževca, Zaječara i Negotina.

 

 

       Prema poslednjem popisu, u Jabukovcu u oko 800 domaćinstava živi nešto manje od 3.000 stanovnika, što ovo naselje svrstava među najvećim u opštini Negotin. Jabukovac, bivše sresko i opštinsko mesto, šezdesetih godina XX veka brojao je oko 5.000 stanovnika, a u školskim klupama je u tom periodu sedelo (u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima) preko 600 učenika. Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, odlaskom velikog broja naših građana na rad u inostranstvo, broj stanovnika u Jabukovcu naglo opada, a time i broj dece u školi. Podaci iz matične službe govore da broj novorođene dece zadnjih godina nije u opadanju, već stagnira. Sličan trend broja dece pokazuju i naselja Vratna i Cigansko Groblje.

 

       Područje koje pokriva OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Jabukovac u geografskom pogledu spada u brdsko-planinsko, sa specifičnim reljefom, klimom, florom i faunom, iz čega proizilaze i uslovi za život i privređivanje stanovništva. Od opštinskog sedišta Jabukovac je udaljen 23 km (putem preko Dupljana), 30 km (preko Štubika), odnosno 38 km (preko Urovice). Na svim ovim putnim pravcima ima karakterističnih uspona, koji naročito predstavljaju problem za putovanje u zimskim mesecima. Treba napomenuti i to da je teritorija područja naše škole veoma velika i razuđena.

 

        U ekonomskom smislu opština Negotin ima status nedovoljno razvijene opštine. Stanovništvo Jabukovca, Vratne i Ciganskog Groblja živi od zemljoradnje, stočarstva, prodaje ogrevnog drveta i kreča, sakupljanja šumskih plodova, zanatstva, trgovine i ugostiteljstva. Jedan deo žitelja ovog podneblja živi i radi u zemljama Evropske unije. Perspektiva ovog područja je proizvodnja zdrave hrane, prerada šumskih plodova, lovni i drugi oblici turizma. Da bi se to ostvarilo, jedan od preduslova je i zadržavanje postojećeg stanovništva na ovim prostorima. Naša škola svojom obrazovnom, vaspitnom i kulturnom delatnošću, sportskim i drugim aktivnostima u svojoj sredini, tome doprinosi.

 

       Negotinska krajina kao multikulturalna i multijezička sredina predstavlja pravo bogatstvo. Uloga škole je da, uz uvažavanje specifičnosti, tradicije i potreba određene sredine, kulturne vrednosti neguje, podstiče, razvija i obogaćuje. Najbolji primer za to je saradnja naše škole i AKUD “Floričika”. Naime, škola u Jabukovcu je pravi rasadnik budućih članova ovog Kulturno-umetničkog društva. Na temelju osnovnih znanja iz oblasti književnosti, kulture govora, likovne i muzičke kulture, koja se stiču u školi, članovi “Floričike” čuvaju i neguju autentičnu vlašku nošnju, pesmu, igru i običaje ovog podneblja.

 

      Ljudski resursi, sa svim svojim kvalitetima, materijalno-tehnička opremljenost škole i maksimalno korišćenje resursa lokalne sredine, garancija su da će ova škola još dugo opstati i trajati na ovim prostorima.

 

 

 

 

 

 

   amblem škole

  
  
  
  
  
  
  Copyright © 2023 OŠ Jovan Jovanović Zmaj - Jabukovac All right reserved.