• +381 19 558 003
 • Jabukovac

Kadrovska struktura radnika
     
     U školi radi 28 radnika. Kadrovska struktura zaposlenih je sledeća:

   amblem škole


 • nastavnici i stručni saradnici
 • administrativno osoblje
 • pomoćno-tehničko osoblje

20 radnika
  2 radnika
  6 radnika

Prema stepenu stručne spreme struktura radnika je sledeća:

 • visoka stručna sprema (VII stepen)
 • viša stručna sprema (VI stepen)
 • KV radnik (III stepen)
 • NKV radnik (I stepen)

18 radnika
  4 radnika
  1 radnika
  5 radnika

Prema godinama radnog staža struktura radnika je sledeća:

 • do 5 godina
 • 6 - 10 godina
 • 11 - 20 godina
 • 21 - 30 godina
 • preko 30 godina

  2 radnika
  7 radnika
  6 radnika
  7 radnika
  6 radnika

 
    

         Stručna zastupljenost nastave u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Jabukovac je vrlo dobra. U razrednoj nastavi svi su predmeti stručno zastupljeni, dok je u predmetnoj nastavi većina predmeta stručno zastupljena. Oko 85% nastavnika i stručnih saradnika putuje iz Negotina, dok ostali žive i rade u Jabukovcu.

     Stručnom usavršavanju zaposlenih posvećuje se izuzetna pažnja. Nastavnici i stručni saradnici naše škole prisustvovali su mnogim seminarima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete (“Pretpostavke uspešne nastave”, “Reči u krugovima života - metodički pristup leksici”, “Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi” “Identifikacija i rad sa darovitom decom”).     

 

Copyright © 2023 OŠ Jovan Jovanović Zmaj - Jabukovac All right reserved.